Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec

 

 

 

영약한 세미.

 

밥 줄때만 친한척 다가와 몸을 비비적임

 

밥 다 먹으면 도망다님 계속.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Spot | 1/60sec

 

 

뚱땡이 덕구

 

몸무게가 무려 6kg이 나감.

 

그 몸집에 잘도 뛰어 다님.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec

 

 

눈빛은 장화신은 고양이

 

 

 

 

 

 

내 이쁜 루시.

 

지금은 아픈 루시... ㅠㅠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Partial | 1/60sec

 

 

캣닢에 환장하는 세 냥이.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon 6D + Canon EF 35mm F2.0

 

 

 

'Cat's Diary > Cats' 카테고리의 다른 글

덕구덕구  (0) 2016.04.23
구름  (0) 2016.04.23
헤이리 냥냥이  (0) 2016.04.23
Lucy  (0) 2015.02.17
덕구와 세미  (0) 2015.02.17
루시 / 덕구 / 세미  (0) 2013.08.07
덕구와 세미  (2) 2013.02.18
덕구 안녕??  (2) 2013.02.11
안녕 덕구?!  (0) 2011.05.23
시니컬한 루.  (0) 2011.05.06
치카치카~  (2) 2009.03.17
Tag // , ,

댓글을 달아 주세요